Projekt 2017-02-27T09:10:00+00:00

Järvsö Hållbar Destination, etapp 2
– Det stora klivet

Övergripande mål, projektmål och delmål
Projektet ska medverka till att få fram nya och hållbara produkter inom besöksnäringen för den nationella och internationella marknaden. De små och medelstora företagen i regionen ska arbeta enligt en beprövad erfarenhetsmodell för hållbar tillväxt inom besöksnäringen.

Projektets arbete för att nå projektets mål
För att projektet ska nå sina mål har ett antal aktiviteter utformats. Det handlar om nätverkande, workshops och coachning med företagen på destinationen. Aktiviteterna genomförs utifrån ett hållbarhetsperspektiv då man har identifierat det som en framgångsfaktor.

Projektet finansieras av

Annalena Wallin
Annalena WallinProjektledare
(+46)651–403 06
Är du intresserad av att bli en del av vårt team, kontakta platschef Maja Frost med tfn nr och mail

Mer om projektet

Projektgruppen har initierat ett antal utvecklingsprocesser, och några av dem har redan levererat resultat

  • Certifieringsanalys enligt GSTC-modellen. Förstudierapport framtagen av Vibeke Sjögren. LADDA NER.
  • ”Syd till byn”. Planprocess och prospekt. Begäran om planändring inlämnad till kommunen. Tillstånd att anlägga cykelled genom parkmark inhämtat.
  • Produktutveckling av XC-cykelupplevelser. Förslag till grafisk profil framtagen.
  • Visionsdokument för internationellt säljbara natur- och kulturprodukter på Stenegård och Rovdjurscentrum. Dokument ”Gårdsgöra” framtaget av Anna Esbjörnsson, Lisa Björner m fl. Ansökan till Tillväxtverket om projektstöd inlämnad av Charlotta Netsman. LADDA NER.
  • Utbildning för besöksnäringens behov. Kartläggning och idémöten med bl a Slottegymnasiet/UC och universitet/högskolor. Förstudiearbete pågår.
  • Beskrivning av Järvsös turistiska historia. Förstudiearbete pågår.
  • Breddat aktivitetsutbud för familjer: skridsko-, kanot- och vandringsleder m m. Förstudiearbete pågår.
  • Temadag om Hållbarhet och Omställning planeras till den 13 september 2016. Mer info kommer.
  • Anbudstiden för utvärderingsuppdraget är förlängd till 15 augusti 2016.
  • Intresseanmälningar/offerter för konsultuppdrag mottas fortlöpande.

Upphandlingsunderlag

Vill du vara en del av utvecklingen i Destination Järvsö?

Destination Järvsö AB är inne i ett löpande utvecklingsarbete som sker i samarbete mellan egen personal och externa konsulter. Vi är alltid intresserade av att knyta till oss kompetens inom varierande områden och efterfrågar därför offerter på konsultinsatser inom flera områden, t ex:

• Fotografering/film
• Reklamtjänster
• Design och inredning
• Inspirationsföreläsningar
• Arkitekttjänster
• Förstudier till planerade projekt
• Idéutvecklingsarbete
Har du specialkompetens och vill ställa den till Destination Järvsös förfogande? Skicka oss en offert där du beskriver din kompetens och erfarenhet, gärna med referenser till tidigare kunder, samt ditt pris per timme. Det angivna priset skall vara giltigt minst ett år framåt.

Vid behov av konsulter bedömer vi offerter utifrån:
• Vårt aktuella behov
• Konsultens kompetens och tidigare erfarenhet av specialområdet
• Villkor knutna till eventuell extern finansiering, t ex regler för projektstöd
• Lokal förankring. Vi prioriterar rådgivare som har eller är beredda att gå in i en långsiktig relation med oss. God kännedom om destinationens område är meriterande.
• Pris per arbetstimme eller dag. Restid och reskostnader till Järvsö skall ingå i offererat pris och får inte debiteras separat om det inte framgått klart i offert eller annan överenskommelse.

Offerten skickas till Destination Järvsö AB, Turistbyrån, Stationsgatan 2, 820 40 Järvsö. För frågor kontakta Annalena Wallin på telefon 0651-40306 eller annalena.wallin@jarvso.se