Utbildning 2018-05-30T10:46:58+00:00

Utbildningar

Välkommen till Destination Järvsö och Projekt Järvsö Hållbar destination Etapp II utbildningsportal!

Här samlas utbildningar för dig som företagare, anställd och/eller samarbetspartner i destinationen. Här kommer de planerade utbildningar/seminarier som arrangeras av projekt Järvsö hållbar destination etapp II och destinationsbolaget att publiceras. Även utbildningar som genomförs i samarbete med andra aktörer kommer att presenteras på sidan. Mer information, tider och anmälan om utbildningarna hittar du i informationen under varje enskild utbildning.

Coaching

5 juni kl 13.00-16.00 

Järvsö Workspace, Stationsgatan 27 i Järvsö.

Coaching är en ledarstil och ett förhållningssätt. Det handlar om att hjälpa en annan person att hjälpa sig själv. Dvs hjälp till självhjälp. Detta görs genom att ställa frågor, lyssna och använda sig av en struktur som ger de bästa förutsättningarna.

Något ur innehållet:

  • Coaching en historisk bakgrund
  • Teorier med coaching i fokus
  • Konsten att ställa frågor och lyssna mera effektivt

Övningar: Att använda NÖHRA –modellen

Ingår: Boken NÖHRA av Kjell Enhager och Magnus Kull samt kommunikationsmodeller samt fika.

Utbildare: Olle Fack.

Pris: 500 kr per deltagare inklusive moms.

Anmälan senast den 29 maj.

Anmälan

Anmälan