Utbildning 2017-09-28T08:25:33+00:00

Utbildningar

Välkommen till Destination Järvsö och Projekt Järvsö Hållbar destination Etapp II utbildningsportal!

Här samlas utbildningar för dig som företagare, anställd och/eller samarbetspartner i destinationen. Här kommer de planerade utbildningar/seminarier som arrangeras av projekt Järvsö hållbar destination etapp II och destinationsbolaget att publiceras. Även utbildningar som genomförs i samarbete med andra aktörer kommer att presenteras på sidan. Mer information, tider och anmälan om utbildningarna hittar du i informationen under varje enskild utbildning.

Personlig Effektivitet

Den 6 oktober Kl 09.00-12.00 

Järvsö Workspace, Stationsgatan 27 i Järvsö.

Hur får jag mera gjort på kortare tid? Om det finns ett recept i hur jag blir mera effektiv, hur ser det ut? Få en struktur i hur du prioriterar din dag och vecka. Valet att lägga tid på det viktigaste och det som gör skillnad. Utbildningen är inspirerat av Stephen Coveys bok ”Seven Habits of Highley effective people”.

Något ur innehållet:

 • Ett proaktivt förhållningsätt
 • Konsten att sätta mål
 • Få en mera effektiv vecka genom att prioritera
 • Modell för utvärdering som ger energi

Ingår: Enkla minnes modeller för personligutveckling samt fika.

Utbildare: Olle Fack.

Pris: Kostnadsfri.

Anmälan senast den 30 september.

Anmälan

Effektivitet i samarbete med andra

Steg 2 för dig som gått steg 1 personlig effektivitet.

Den 24 oktober Kl 09.00-12.00 

Järvsö Workspace, Stationsgatan 27 i Järvsö.

Steg 2 handlar om hur vi blir effektiva i team och grupper. När ska jag samarbete och när ska jag inte? Hur blir jag effektiv i mitt samarbete rent konkret?  Vad är det som gör att det blir resultat alla är nöjda med? Hur håller jag ett samarbete vid liv? Utbildningen är inspirerat av Stephen Coveys bok ”Seven Habits of Highley effective people”.

Något ur innehållet:

 • Hitta rätt samarbetsplattform
 • Förutsättningar för att nå resultat i samarbete
 • Vikten av att ha förbättrings fokus
 • Modell för utvärdering som ger energi

Ingår: Enkla minnes modeller för personligutveckling samt fika.

Utbildare: Olle Fack.

Pris: Kostnadsfri.

Anmälan senast den 17 oktober.

Anmälan

Grundläggande miljö- och avfallsutbildning

Tillfälle 1: den 1 november, kl 13.30-15.30

Tillfälle 2: den 21 november, kl 9.30-11.30.

Järvsö Workspace, Stationsgatan 27 i Järvsö

Idag vet de flesta av oss att vi bör sortera vårt avfall, men förstår vi egentligen riktigt varför eller hur, vilken påverkan det har på miljön, och vem som ansvarar för vad? Avfallshanteringen är en liten del i ett större sammanhang och mitt mål och förhoppning är att ni efter utbildningen har kunskap och förståelse för avfallshanteringens regler och förutsättningar, att ni känner större ansvar och tilltro till att er insats har stor betydelse för helheten.

Några punkter som tas upp i utbildningen:

 • Miljö och ekonomi.
 • Varför och hur ska vi sortera avfall?
 • Vad händer med materialet som sorteras?
 • Vilken betydelse har sorteringen?
 • Förbättringspotential lokalt.

Utbildare: Kristina Kylin.

Anmälan senast tillfälle 1: 25 oktober och tillfälle 2: 14 november.

Anmälan

Coaching

Den 20 november Kl 13.00-16.00 

Järvsö Workspace, Stationsgatan 27 i Järvsö.

Coaching är en ledarstil och ett förhållningssätt. Det handlar om att hjälpa en annan person att hjälpa sig själv. Dvs hjälp till självhjälp. Detta görs genom att ställa frågor, lyssna och använda sig av en struktur som ger de bästa förutsättningarna.

Något ur innehållet:

 • Coaching en historisk bakgrund
 • Teorier med coaching i fokus
 • Konsten att ställa frågor och lyssna mera effektivt
 • Övningar
 • Att använda NÖHRA –modellen

Ingår: Boken NÖHRA av Kjell Enhager och Magnus Kull samt kommunikationsmodeller samt fika.

Utbildare: Olle Fack.

Pris: 500 kr per deltagare inklusive moms.

Anmälan senast den 13 november.

Anmälan

Situations­anpassat ledarskap®

Världens mest använda ledarskapsmodell

Den 7-8 december Kl 09.00-16.00 båda dagarna 

Järvsö Workspace, Stationsgatan 27 i Järvsö.

Utbildningen i Situationsanpassat Ledarskap® är till för dig som vill bli mera effektiv i ditt ledarskap. Nå bättre resultat och samtidigt utveckla dina medarbetare till att självgående lösa mer komplicerade uppgifter.

Modellen ger stöd inför rekrytering av nya medarbetare, kompetensbedömning av befintliga medarbetare och en tydlig vägledning av vilken ledarstil du ska använda i olika situationer. Allt med målet att du ska bli bättre på att delegera det operativa arbetet och därmed kunna lägga mera tid på de strategiska långsiktiga utmaningarna.

Inför utbildningen svarar 6-8 personer på frågor om hur du idag hanterar olika ledarskapssituationer. Detta sammanställs och presenteras för dig under utbildningen. Med feedbacken får du analys av ditt ledarskap samt en handlingsplan för att bli ännu effektivare i din roll som ledare.

Något ur innehållet:

 • Via videofilmer och övningar förstå och använda en ledarskapsmodell i världsklass
 • Öva kompetensbedömning och ledarstilsval för att delegera framgångsrikt
 • Hantera medarbetare som minskat sin prestationsförmåga
 • Delegera mera
 • Handlingsplan för att bli en effektivare ledare

Ingår: 360 feedback, Utbildningshäfte, fickminne och modeller i särtryck.

Fika samt lunch båda dagarna.

Utbildare: Olle Fack.

Pris: 4 400 kr per deltagare inkl moms.

Anmälan senast den 23 november.

MAX 12 platser, först till kvarn!

Anmälan

Anmälan