Utbildning 2018-03-13T16:26:26+00:00

Utbildningar

Välkommen till Destination Järvsö och Projekt Järvsö Hållbar destination Etapp II utbildningsportal!

Här samlas utbildningar för dig som företagare, anställd och/eller samarbetspartner i destinationen. Här kommer de planerade utbildningar/seminarier som arrangeras av projekt Järvsö hållbar destination etapp II och destinationsbolaget att publiceras. Även utbildningar som genomförs i samarbete med andra aktörer kommer att presenteras på sidan. Mer information, tider och anmälan om utbildningarna hittar du i informationen under varje enskild utbildning.

Personlig Effektivitet (steg 1)

Tillfälle 1: 20 mars kl 13.00-16.00 

Tillfälle 2: 10 april kl 13.00-16.00

Järvsö Workspace, Stationsgatan 27 i Järvsö.

Hur får jag mera gjort på kortare tid? Om det finns ett recept i hur jag blir mera effektiv, hur ser det ut? Få en struktur i hur du prioriterar din dag och vecka. Valet att lägga tid på det viktigaste och det som gör skillnad. Utbildningen är inspirerat av Stephen Coveys bok ”Seven Habits of Highley effective people”.

Något ur innehållet:

 • Ett proaktivt förhållningsätt
 • Konsten att sätta mål
 • Få en mera effektiv vecka genom att prioritera
 • Modell för utvärdering som ger energi

Ingår: Enkla minnes modeller för personligutveckling samt fika.

Utbildare: Olle Fack.

Pris: Kostnadsfri.

Anmälan senast 13 mars, 3 april.

Anmälan

Grundläggande miljö- och avfallsutbildning

9 april, kl 16.00-19.00

Järvsö Workspace, Stationsgatan 27 i Järvsö

Idag vet de flesta av oss att vi bör sortera vårt avfall, men förstår vi egentligen riktigt varför eller hur, vilken påverkan det har på miljön, och vem som ansvarar för vad? Avfallshanteringen är en liten del i ett större sammanhang och mitt mål och förhoppning är att ni efter utbildningen har kunskap och förståelse för avfallshanteringens regler och förutsättningar, att ni känner större ansvar och tilltro till att er insats har stor betydelse för helheten.

Några punkter som tas upp i utbildningen:

 • Miljö och ekonomi.
 • Varför och hur ska vi sortera avfall?
 • Vad händer med materialet som sorteras?
 • Vilken betydelse har sorteringen?
 • Förbättringspotential lokalt.
 • Utbildare: Kristina Kylin.

Anmälan senast 2 april.

Anmälan

Dokumentation, uppföljning och farligt avfall

11 april. kl 9.00-12.00 

Järvsö Workspace, Stationsgatan 27 i Järvsö.

De flesta vet vad som är farligt avfall och att det ska hanteras separat, och ser även till att det tas om hand på t ex en återvinningscentral.

Dock är det ganska få som vet vad lagen föreskriver om att dokumentera farligt avfall från verksamheter, att du måste anmäla till Länsstyrelsen om du själv transporterar verksamhetens farliga avfall, och var gränsen går för när du får transportera det själv.

I denna utbildning går vi bl a igenom:

 • Gränsen för att få transportera verksamhetens farliga avfall själv
 • Anmälan om transport till Länsstyrelsen
 • Transportdokument och mottagningsbevis för farligt avfall
 • Journalföring av verksamhetens avfall
 • EWC-koder – vad är det?
 • Hur du hittar de viktigaste reglerna för farligt avfall
 • Statistik över avfall, uppföljning och förbättringsarbete

Anmälan senast den 4 april.

Anmälan

Situations­anpassat ledarskap®

Världens mest använda ledarskapsmodell

12-13 april kl 09.00-16.30 båda dagar

Järvsö Workspace, Stationsgatan 27 i Järvsö.

Utbildningen i Situationsanpassat Ledarskap® är till för dig som vill bli mera effektiv i ditt ledarskap. Nå bättre resultat och samtidigt utveckla dina medarbetare till att självgående lösa mer komplicerade uppgifter.

Modellen ger stöd inför rekrytering av nya medarbetare, kompetensbedömning av befintliga medarbetare och en tydlig vägledning av vilken ledarstil du ska använda i olika situationer. Allt med målet att du ska bli bättre på att delegera det operativa arbetet och därmed kunna lägga mera tid på de strategiska långsiktiga utmaningarna.

Inför utbildningen svarar 6-8 personer på frågor om hur du idag hanterar olika ledarskapssituationer. Detta sammanställs och presenteras för dig under utbildningen. Med feedbacken får du analys av ditt ledarskap samt en handlingsplan för att bli ännu effektivare i din roll som ledare.

Något ur innehållet:

 • Via videofilmer och övningar förstå och använda en ledarskapsmodell i världsklass
 • Öva kompetensbedömning och ledarstilsval för att delegera framgångsrikt
 • Hantera medarbetare som minskat sin prestationsförmåga
 • Delegera mera
 • Handlingsplan för att bli en effektivare ledare

Ingår: 360 feedback, Utbildningshäfte, fickminne och modeller i särtryck.

Fika samt lunch båda dagarna.

Utbildare: Olle Fack.

Pris: 4 400 kr per deltagare inkl moms.

Anmälan senast den 5 april.

MAX 12 platser, först till kvarn!

Anmälan

Effektivitet i samarbete med andra (steg 2)

Steg 2 för dig som gått steg 1 personlig effektivitet.

26 april kl 09.00-12.00

Järvsö Workspace, Stationsgatan 27 i Järvsö.

Steg 2 handlar om hur vi blir effektiva i team och grupper. När ska jag samarbete och när ska jag inte? Hur blir jag effektiv i mitt samarbete rent konkret?  Vad är det som gör att det blir resultat alla är nöjda med? Hur håller jag ett samarbete vid liv? Utbildningen är inspirerat av Stephen Coveys bok ”Seven Habits of Highley effective people”.

Något ur innehållet:

 • Hitta rätt samarbetsplattform
 • Förutsättningar för att nå resultat i samarbete
 • Vikten av att ha förbättrings fokus
 • Modell för utvärdering som ger energi

Ingår: Enkla minnes modeller för personligutveckling samt fika.

Utbildare: Olle Fack.

Pris: Kostnadsfri.

Anmälan senast den 19 april.

Anmälan

Coaching

5 juni kl 13.00-16.00 

Järvsö Workspace, Stationsgatan 27 i Järvsö.

Coaching är en ledarstil och ett förhållningssätt. Det handlar om att hjälpa en annan person att hjälpa sig själv. Dvs hjälp till självhjälp. Detta görs genom att ställa frågor, lyssna och använda sig av en struktur som ger de bästa förutsättningarna.

Något ur innehållet:

 • Coaching en historisk bakgrund
 • Teorier med coaching i fokus
 • Konsten att ställa frågor och lyssna mera effektivt

Övningar: Att använda NÖHRA –modellen

Ingår: Boken NÖHRA av Kjell Enhager och Magnus Kull samt kommunikationsmodeller samt fika.

Utbildare: Olle Fack.

Pris: 500 kr per deltagare inklusive moms.

Anmälan senast den 29 maj.

Anmälan

Anmälan