Utbildning 2017-11-27T14:09:12+00:00

Utbildningar

Välkommen till Destination Järvsö och Projekt Järvsö Hållbar destination Etapp II utbildningsportal!

Här samlas utbildningar för dig som företagare, anställd och/eller samarbetspartner i destinationen. Här kommer de planerade utbildningar/seminarier som arrangeras av projekt Järvsö hållbar destination etapp II och destinationsbolaget att publiceras. Även utbildningar som genomförs i samarbete med andra aktörer kommer att presenteras på sidan. Mer information, tider och anmälan om utbildningarna hittar du i informationen under varje enskild utbildning.

Coaching

Den 20 november Kl 13.00-16.00 

Järvsö Workspace, Stationsgatan 27 i Järvsö.

Coaching är en ledarstil och ett förhållningssätt. Det handlar om att hjälpa en annan person att hjälpa sig själv. Dvs hjälp till självhjälp. Detta görs genom att ställa frågor, lyssna och använda sig av en struktur som ger de bästa förutsättningarna.

Något ur innehållet:

 • Coaching en historisk bakgrund
 • Teorier med coaching i fokus
 • Konsten att ställa frågor och lyssna mera effektivt
 • Övningar
 • Att använda NÖHRA –modellen

Ingår: Boken NÖHRA av Kjell Enhager och Magnus Kull samt kommunikationsmodeller samt fika.

Utbildare: Olle Fack.

Pris: 500 kr per deltagare inklusive moms.

Anmälan senast den 13 november.

Anmälan

Grundläggande miljö- och avfallsutbildning

Tillfälle 2: den 21 november, kl 9.30-11.30.

Järvsö Workspace, Stationsgatan 27 i Järvsö

Idag vet de flesta av oss att vi bör sortera vårt avfall, men förstår vi egentligen riktigt varför eller hur, vilken påverkan det har på miljön, och vem som ansvarar för vad? Avfallshanteringen är en liten del i ett större sammanhang och mitt mål och förhoppning är att ni efter utbildningen har kunskap och förståelse för avfallshanteringens regler och förutsättningar, att ni känner större ansvar och tilltro till att er insats har stor betydelse för helheten.

Några punkter som tas upp i utbildningen:

 • Miljö och ekonomi.
 • Varför och hur ska vi sortera avfall?
 • Vad händer med materialet som sorteras?
 • Vilken betydelse har sorteringen?
 • Förbättringspotential lokalt.

Utbildare: Kristina Kylin.

Anmälan senast tillfälle 2: 14 november.

Anmälan

Workshop; beräkning avfallssortering – lönar det sig ekonomiskt att sortera?

29 november, kl 9.30-11.30.

Järvsö Workspace, Stationsgatan 27 i Järvsö

Information, diskussion och gemensamma övningar kring hur man kan beräkna behovet av behållare och tömningsintervall vid utökad källsortering och vad det kommer att kosta.

Vi tittar på verkliga exempel; beräkning och kritisk granskning.

Att diskutera under dagen:

 • Vilka behållare är lämpliga?
 • Vilka fraktioner ska sorteras?
 • Är det ok att inte sortera ut en fraktion?
 • Behöver jag maskinell utrustning?
 • Att välja tömningsintervall
 • Kostnader
 • Att väga in både ekonomi och miljö

Utbildare: Kristina Kylin.

Anmälan senast 24 november.

Anmälan

Situations­anpassat ledarskap®

Världens mest använda ledarskapsmodell

Den 7-8 december Kl 09.00-16.00 båda dagarna 

Järvsö Workspace, Stationsgatan 27 i Järvsö.

Utbildningen i Situationsanpassat Ledarskap® är till för dig som vill bli mera effektiv i ditt ledarskap. Nå bättre resultat och samtidigt utveckla dina medarbetare till att självgående lösa mer komplicerade uppgifter.

Modellen ger stöd inför rekrytering av nya medarbetare, kompetensbedömning av befintliga medarbetare och en tydlig vägledning av vilken ledarstil du ska använda i olika situationer. Allt med målet att du ska bli bättre på att delegera det operativa arbetet och därmed kunna lägga mera tid på de strategiska långsiktiga utmaningarna.

Inför utbildningen svarar 6-8 personer på frågor om hur du idag hanterar olika ledarskapssituationer. Detta sammanställs och presenteras för dig under utbildningen. Med feedbacken får du analys av ditt ledarskap samt en handlingsplan för att bli ännu effektivare i din roll som ledare.

Något ur innehållet:

 • Via videofilmer och övningar förstå och använda en ledarskapsmodell i världsklass
 • Öva kompetensbedömning och ledarstilsval för att delegera framgångsrikt
 • Hantera medarbetare som minskat sin prestationsförmåga
 • Delegera mera
 • Handlingsplan för att bli en effektivare ledare

Ingår: 360 feedback, Utbildningshäfte, fickminne och modeller i särtryck.

Fika samt lunch båda dagarna.

Utbildare: Olle Fack.

Pris: 4 400 kr per deltagare inkl moms.

Anmälan senast den 23 november.

MAX 12 platser, först till kvarn!

Anmälan

Social hållbarhet – steg 1

FULLBOKAD

Den 11 december Kl 09.00-12.00

Järvsö Workspace, Stationsgatan 27 i Järvsö.

Här får du en grundutbildning av vad som ryms inom begreppet social hållbarhet. Varför är det viktigt med social hållbarhet? Och vilken roll spelar social hållbarhet för att det ska bli ekonomiskt och ekologiskt hållbart? På vilket sätt är olika normer ett hinder för social hållbarhet?

Vi rekommenderar att man deltar på alla tre tillfällen för att få ut mesta möjliga av utbildningen!

Utbildare: Lena Aune.

Anmälan senast den 4 december.

Social hållbarhet – steg 2

Den 15 januari Kl 09.00-12.00

Järvsö Workspace, Stationsgatan 27 i Järvsö.

På vilket sätt spelar jämställdhet roll för social hållbarhet? Varför är jämställdhet en särskilt viktig jämlikhetsfråga? Vi går igenom centrala begrepp som ex genus, genusordning och makt.

Vi rekommenderar att man deltar på alla tre tillfällen för att få ut mesta möjliga av utbildningen!

Utbildare: Lena Aune.

Anmälan senast den 8 januari.

Anmälan

Social hållbarhet – steg 3

Den 19 februari Kl 09.00-12.00

Järvsö Workspace, Stationsgatan 27 i Järvsö.

Vad innebär social hållbarhet för Järvsö? Vilka normer påverkar utvecklingen i Järvsö? Vem och vad är det som styr utvecklingen?  På vilket sätt kan Järvsös utveckling bli mer inkluderande?

Vi rekommenderar att man deltar på alla tre tillfällen för att få ut mesta möjliga av utbildningen! För att gå steg 3 är det krav att ha gått 1 eller 2.

Utbildare: Lena Aune.

Anmälan senast den 12 februari.

Anmälan

Anmälan