Järvsö Hållbar Destination, etapp 2

destination jarvso

Övergripande mål, projektmål och delmål

Projektet ska medverka till att få fram nya och hållbara produkter inom besöksnäringen för den nationella och internationella marknaden. De små och medelstora företagen i regionen ska arbeta enligt en beprövad erfarenhetsmodell för hållbar tillväxt inom besöksnäringen.

Projektets arbete för att nå projektets mål

För att projektet ska nå sina mål har ett antal aktiviteter utformats. Det handlar om nätverkande, workshops och coachning med företagen på destinationen. Aktiviteterna genomförs utifrån ett hållbarhetsperspektiv då man har identifierat det som en framgångsfaktor.

Projektet finansieras av

Projektgruppen har initierat ett antal utvecklingsprocesser, och några av dem har redan levererat resultat

  • Certifieringsanalys enligt GSTC-modellen. Förstudierapport framtagen av Vibeke Sjögren. LADDA NER.
  • ”Syd till byn”. Planprocess och prospekt. Begäran om planändring inlämnad till kommunen. Tillstånd att anlägga cykelled genom parkmark inhämtat.
  • Produktutveckling av XC-cykelupplevelser. Förslag till grafisk profil framtagen.
  • Visionsdokument för internationellt säljbara natur- och kulturprodukter på Stenegård och Rovdjurscentrum. Dokument ”Gårdsgöra” framtaget av Anna Esbjörnsson, Lisa Björner m fl. Ansökan till Tillväxtverket om projektstöd inlämnad av Charlotta Netsman. LADDA NER.
  • Utbildning för besöksnäringens behov. Kartläggning och idémöten med bl a Slottegymnasiet/UC och universitet/högskolor. Förstudiearbete pågår
  • Beskrivning av Järvsös turistiska historia. Förstudiearbete pågår.
  • Breddat aktivitetsutbud för familjer: skridsko-, kanot- och vandringsleder m m. Förstudiearbete pågår.
  • Temadag om Hållbarhet och Omställning planeras till den 13 september 2016. Mer info kommer.
  • Anbudstiden för utvärderingsuppdraget är förlängd till 15 augusti 2016.
  • Intresseanmälningar/offerter för konsultuppdrag mottas fortlöpande.

Vill du vara med och skapa Sveriges mest kompletta cykeldestination?

Upphandlingsunderlag
Destination Järvsö AB är inne i ett löpande utvecklingsarbete som sker i samarbete mellan egen personal och externa konsulter. Vi bedriver ett utvecklingsprojekt om hållbar besöksnäring och kommer under 2017/2018 att fokusera ytterligare på olika aspekter av cykelturism.

Destination Järvsö har idag en av världens bästa downhillparker men också olika erbjudanden och aktiviteter inom barncykling, crosscountrycykling, roadcykling, dressincykling och fikacykling. Vi vill fortsätta utveckla bredden för att stolt kunna utropa oss till Sveriges mest kompletta cykeldestination.

Uppdraget omfattar: Analys av destinationens styrkor och svagheter när det gäller bredden på cykelutbudet. Utarbetande av en rättvis och långsiktig intäkts/utgiftsmodell där alla aktörer omfattas. Uppsökande arbete bland berörda markägare och företag, förhandling och avtalsskrivning. Idéutvecklingsarbete kring nya koncept för cykelturism och marknadsföring av den.

Vi är idag en aktiv projektgrupp med olika kompetens och inriktning, som nu behöver förstärkning för att bygga vidare på uppnådda framgångar. Vår bedömning är att vi kan köpa ca 200-400 timmar inom området under 2017 och 2018 av en eller flera konsulter. Omfattningen av uppdraget avgörs i dialog med utvald(a) konsult(er) utifrån kvalifikationer, behov av insatser och återstående medel i projektbudgeten. Exakt antal timmar kan därför inte garanteras i upphandlingsskedet. Projektet avslutas med en slutkonferens i november 2018 där konsulten helst bör kunna medverka.

Har du specialkompetens och vill ställa den till Destination Järvsös förfogande? Skicka oss en offert där du beskriver din kompetens och erfarenhet, gärna med referenser till tidigare erfarenhet på området, samt ditt pris per timme. Det angivna priset skall vara giltigt till utgången av 2018.

Vid behov av konsulter bedömer vi offerter utifrån: Vårt aktuella behov och konsultens förmåga att möta dessa. Konsultens kompetens och tidigare erfarenhet av specialområdet. Lokal förankring. Vi prioriterar rådgivare som har eller är beredda att gå in i en långsiktig relation med oss. Boende i, eller annan god kännedom om, destinationens område är därför meriterande. Pris per arbetstimme eller dag. Restid och reskostnader till Järvsö skall ingå i offererat pris och får inte debiteras separat om det inte framgått klart i offert eller annan överenskommelse. Offerten skickas till Destination Järvsö AB, Turistbyrån, Stationsgatan 2, 820 40 Järvsö. Helst före 30 september 2017, men även offerter inkomna senare beaktas då vi kan komma att lägga ut flera uppdrag. För frågor kontakta Anna-Lena Wallin på telefon 0651-40306 eller annalena.wallin@jarvso.se