LEADER PROJEKT

Järvsö har haft en positiv utveckling i besöksnäringen och det vill vi bygga vidare på. Vi har identifierat cykling som strategiskt helt rätt att satsa på för vår ort, det passar in med vårt hållbarhetsarbete och innebär en stor potential för att utveckla vår bygd. Destination Järvsö har därför ansökt, och blivit beviljade, medel från Leader för ett cykelprojekt.

Syftet med projektet är att, med vår bredd, kunna erbjuda en cykeldestination i världsklass och att ha hållbara bokningsbara produkter för att öka antalet besökare och boende i Järvsö och omnejd – vilket kommer att leda till ökad sysselsättning och omsättning, vilket är vårt mål.

Aktiviteter som kommer genomföras inom ramen för projektet är projektering av ett skill center, personella resurser för att paketera produkter tillsammans med grannkommuner, en studieresa till en utvecklad XC destination med fokus på evenemangsutveckling, utbildning i CRS samt även marknads- och försäljnings insatser. Kronan på satsningen är att vi står tillsammans med våra grannar i en Hälsingemonter med färdiga, hållbara, bokningsbara produkter redo att marknadsföras och säljas på cykelmässan våren 2020. Projektets roll är att initiera arbetet för att näringen sedan ska ta över och driva i egen regi.

Leader Utveckling Hälsingebygden – Speedprojekt Järvsö Guiderna

I maj 2020 godkände Leader Utveckling Hälsingebygden Destination Järvsös Speedprojekt ”Järvsö Guiderna”. Detta projekt drevs under sommaren 2020 inom temat ”B to B” som har som syfte att ”utbyta erfarenheter och skapa nätverk för utveckling av näringsverksamhet på landsbygden”.

Projektet genomfördes av Destination Järvsö tillsammans med Bike in Bergslagen och Sweden by Bike. En digital guide-utbildning initierades. Guiderna som genomfört utbildningen bildade ett lokalt nätverk för guider i Järvsö och de kommer även ingå i Sweden by Bikes nätverk för guider nationellt. Detta kommer att stärka Järvsö som cykeldestination, samt även övriga i Hälsingland, med att ha bra guider som är väl rustade för att ta emot gäster och ge dem en fantastisk upplevelse, så att de vill komma tillbaka alternativt åka till ett annat område inom Hälsingland för att cykla mera.

För mer information är ni välkomna att kontakta Amanda Sandahl som är vår projektledare, ni når henne på email: amanda.sandahl@jarvso.se

loggor