Ring oss 0651–403 06|info@jarvso.se
Leader2020-01-27T13:50:33+01:00

LEADER PROJEKT

Järvsö har haft en positiv utveckling i besöksnäringen och det vill vi bygga vidare på. Vi har identifierat cykling som strategiskt helt rätt att satsa på för vår ort, det passar in med vårt hållbarhetsarbete och innebär en stor potential för att utveckla vår bygd. Destination Järvsö har därför ansökt, och blivit beviljade, medel från Leader för ett cykelprojekt.

Syftet med projektet är att, med vår bredd, kunna erbjuda en cykeldestination i världsklass och att ha hållbara bokningsbara produkter för att öka antalet besökare och boende i Järvsö och omnejd – vilket kommer att leda till ökad sysselsättning och omsättning, vilket är vårt mål.

Aktiviteter som kommer genomföras inom ramen för projektet är projektering av ett skill center, personella resurser för att paketera produkter tillsammans med grannkommuner, en studieresa till en utvecklad XC destination med fokus på evenemangsutveckling, utbildning i CRS samt även marknads- och försäljnings insatser. Kronan på satsningen är att vi står tillsammans med våra grannar i en Hälsingemonter med färdiga, hållbara, bokningsbara produkter redo att marknadsföras och säljas på cykelmässan våren 2020. Projektets roll är att initiera arbetet för att näringen sedan ska ta över och driva i egen regi.

För mer information är ni välkomna att kontakta Amanda Sandahl som är vår projektledare, ni når henne på email: amanda.sandahl@jarvso.se

loggor
This website uses cookies and third party services. Ok
X