TILLVÄXTVERKET

Utveckla Järvsö Cykelturism: Ett projekt med fokus på cross country cykling. Syftet är att testa och utvärdera en formel för ersättning till markägare som upplåtit mark för cykelleder, hitta organisationsformen för Cross Country och genomföra marknadsundersökningar av cykelgästen och dess betalningsvilja för att cykla på byggda leder. Projektets budget är ca 750 000 kr, och finansieras med bidrag från Tillväxtverket.

För mer information är ni välkomna att kontakta Amanda Sandahl som är projektledare : amanda.sandahl@jarvso.se

tillväxtverket