Destination Järvsö AB

destination jarvso

Destination Järvsö är mer än orten Järvsö

Destination Järvsö är en del av fyra kommuner i Hälsingland. Här flyter älven Ljusnan fram längs dalgången. Här har vi storslagen natur med vackra vyer över bygden. Sommartid cyklar du på nybyggda cross country-leder och downhill i Järvsö Bergscykel Park. Våra nordiska djur finns på Järvzoo, med en 3 km lång trätrottoar och rovdjurscentret de 5 stora. Skidor kan du åka utför i Järvsöbacken och på längden i Harsa. Kulturcentrum finns på Stenegård med teater, hantverk, konst och musikevenemang. Här finns också restauranger, shopping och aktiviteter som tillsammans ger dig en fantastisk vistelse i destination Järvsö.

”Istället för att benämna vårt område som mellanljusnans dalgång med angränsande skogspartier använder vi oss av varumärket Järvsö och benämner vår destination som Destination Järvsö

Bolagsinformation

Destination Järvsö AB ägs till 100 % av privat näringsliv och arbetar med fyra verksamhetsområden. Bolaget driver Turistbyråverksamhet året om samt två infopoints under sommartid på uppdrag av Ljusdals kommun. Turistbyrån är auktoriserad enligt visitas auktorisationskrav för touristcenter placerad i stationshuset i Järvsö och under perioden juni-augusti så finns även en informationsplats i centrala Färila och en i centrala Ljusdal. Bolagets bokningsförmedling och gästservice förmedlar logi, aktiviteter, evenemang och paket. Det finns ett fysiskt gästcenter att besöka, det beläget i stationshuset på Lill-Babs torg i centrala Järvsö. På uppdrag av avtalstagare arbetar också bolaget med marknadsföring för varumärket Järvsö där aktörer tecknar årliga avtal med destinationsavgifter som sedan går till den gemensamma marknadsföringen av varumärket Järvsö. Som ett fjärde ben arbetar bolaget med destinationsutveckling. De största delen av destinationsutvecklingen sker i samband med projektfinansierad verksamhet och den varierar därför i intensitet och inriktning beroende på aktuella projektmedel. Har du idéer eller frågor kring vår verksamhet är du varmt välkommen att kontakta Destination Järvsö AB på info@jarvso.se eller tfn: 0651-403 06

Under 2019 hade vi ytterligare en nyemission som ökade aktiekapitalet till 955 000kr.

Arbete & Styrelse

Destination Järvsö AB arbetar för att utveckla bygden genom att:
Stärka attraktionskraften för Järvsö som en destination genom en hållbar utveckling med fokus på besöksnäring.
Få fler övernattande gäster som återvänder och blir goda ambassadörer.
Stärka områdets attraktionskraft även för etableringar, investeringar och nyinflyttning.
Öka tillväxten och sysselsättningen i besöksnäringen och därigenom ökade skatteintäkter.
Bidraga till att boende och besökare har god kunskap om destinationen och dess utbud och blir därmed goda värdar.
Vårda varumärket Hälsingland.

Destination Järvsö AB bildades den 2 jan 2008 med ett aktiekapital på 100 000 SEK och har sedan dess genomgått ett flertal förändringar. Bolaget genomförde en nyemission den 21 juli 2008 vilken ökade aktiekapitalet från 100 000 SEK till 800 000 SEK.

Styrelse sedan bolagsstämman 2019
ORDFÖRANDE
My Fransson

LEDAMÖTER
Märit Andersson
Göran Garberg
Mattias Andersson
Anders Bucht
Peter Augustsson
Michael Grimborg

Destination Järvsö AB har beviljats projektstöd från Region Gävleborg och EU genom Tillväxtverket. Projektet ”Järvsö Hållbar Destination, etapp 2” är treårigt och startar i januari 2016.

Projektets syfte är att testa den ”Järvsömodell för hållbar turismutveckling” som tagits fram i tidigare projekt, och genomföra den praktiskt så att destinationen får fler hållbara produkter på nationella och internationella marknader.
– Järvsö har lyckats bra när det gäller att skapa lokala arbetstillfällen på landsbygden genom natur- och kulturturism både sommar och vinter. På många håll i landet vill man göra samma sak, och nu får vi stöd för att utveckla, förädla och sprida Järvsömodellen över landet, säger Destination Järvsö AB:s styrelseordförande Olle Fack.
Projektbudgeten omfattar åtta miljoner kronor varav EU bidrar med fyra miljoner och Region Gävleborg med 2,25 miljoner. Beslutet fattades 16 december 2016 och finns på Strukturfondspartnerskapets hemsida.